Novinky

Regionální značka Vltavotýnsko 2014

Letos proběhla certifikace Regionální značkou již po čtvrté. Většina výrobků, již byla certifikována v roce 2011, a pokud si chtěli držitelé ocenění "Regionální značka" zachovat, museli letos po uplynutí tříleté lhůty požádat o recertifikaci (u služeb je tato lhůta dokonce jen dvouletá). Ale stále se objevují i noví žadatelé o certifikaci, letos např. získala nově ocenění paní Michaela Švecová a její Krajkové svatební šaty.
Slavnostní předávání certifikátů proběhlo ve středu 8. 10. v obřadní síni na městském úřadě v Týně nad Vltavou. Úvodní slovo pronesl předseda MAS Vltava Mgr. Jan Dudlíček, který všem oceněným předal certifikát a také dárkovou tašku. Držitelům certifikátu Regionální značky Vltavotýnsko osobně poblahopřál i pan starosta Mgr. Milan Šnorek, který přítomné dámy obdaroval květinou. Závěrečný přípitek se již nesl v odlehčeném duchu a oficiální část tak přešla volně v diskusi všech zúčastněných.
Na závěr nám dovolte popřát všem oceněným hodně zdraví a mnoho úspěchů nejen v podnikatelské činnosti, ale i v osobním životě.